Sümeyye Eddeb Küçük Hafız Kuran Ziyafeti- Sumeyye Eddeb Kuran Ziyafeti Arşivi


Sumeyye Eddeb Küçük Hafız Kuran Ziyafeti

İnşirah Suresi Meali


"İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke´de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah´a şükretmeye teşvik edilmektedir.
1- Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı?
2- Senden yükünü indirmedik mi?
3- O senin sırtını ezen yükü.
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6- Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
7- O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul.
8-Ancak Rabbine yönel.  Kaynak

Sümeyye Eddeb Duha Suresi
Sümeyye Eddeb Küçük Hafız Kuran Ziyafeti amenerrusulu-amenerrasulu
Çocuk hafız Sümeyye Eddeb eldeb - Alak suresi

çocuk hafız sümeyye eldeb - yasin suresi 1-13
Çocuk Hafız Sümeyye Eddeb Fecr Suresi
Sümeyye Eddeb - Ahmed Mustafa Kamil Viyana

Çocuk Hafız Sümeyye Eddeb Nas Suresi
Çocuk Hafız Harika Tilavet Kuran Ziyafeti Sümeyye Eddeb Fil Suresi
Çocuk Hafız Harika Tilavet Kuran Ziyafeti Sümeyye Eddeb Tebbet Suresi

Küçük Kız Çocuk Hafız Harika Tilavet Kuran Ziyafeti Sümeyye Eddeb Kafirun SuresiÇocuk Hafız Harika Tilavet Kuran Ziyafeti Sümeyye Eddeb Nasr SuresiSümeyye Eddeb - Harika Kur'an-ı Kerim Tilaveti eyüp sultan
Kur'an Ziyafeti - Mısırlı Kız çocuğu harika bir ses


Labels: , , ,Bir Yorumu Esirgemeyin:

Recent Trailer Videos

Powered by Blogger.