Bizi Bize Bırakma Allahım, Yönümüzü Sana Döndür Gözyaşı Geceleri


Bizi bize bırakma, Bizi kendine döndür, ağlatan ilahi, Gözyaşı geceleri, iki kul ateşten çıkarılır ve Allah tekrar ateşe gidin deyince birihemen koşarak ateşe atlar, diğer kul ardına baka baka ateşe gider, Allah iki kulu da getirtir, ilkine sorar neden hemen ateşe atladığını, kul der dünyada dinlmedim, istedim ki burda sözünü dinlemiş olayım, diğer kula sorulur neden ardına baka baka gidiyordun, kul derki beni ateşten çıkardıktan sonra tekrar ateşe koyacağını ummuyordum der, Allah ikisine de cennet fermanı verir,
Döndür Bizi Yarabbi

Yönümüzü Sana döndür.. İlahi Sözleri

RasuLuLLah efendimiz s.a.v. anLatiyor..
Hani miracta cennet ve cehennem hersey gösterdiLdiya ona,
Döndükten sonra orda gördükLerini zaman zaman anLatti..
Cehennemde iki kuL Görmü$, isimLerini vermiyor..
iki kuL feryad icinde ..Ate$te yanmadaLar:
"Ya Hannan.. Ya Mennan.. Ya Hayyar.. Ya Mennan.."
ALLAH Azze Ve CeLLe bu Feryad eden iki kuLumu Huzuruma getirin diye ferman etti.
GetirdiLer.. iki kuLu.. "Eyy kuLLarim Ate$imi nasiL buLdunuz?!"
"Yarabbi Ate$in cok $iddetLiymi$" dediLer..
ALLAH cc yine ferman etti.. "ÖyLeyse ate$ime girin yine!"
OnLardan birtanesi ALLAH Azze ve ceLLe böyLe emredince ko$maya ba$Ladi..
Ko$tu.. ko$tuuu.. kendini Ate$e Atti!
Diger ikincisi Yava$ yava$ yürüdü.. gerisin geriye baka baka..
ALLAH cc ferman etti: "Bu iki kuLumu yeniden getirin huzuruma"..
Sordu o KuLuna, "Ey kuLum, kendini niye böyLe ko$arak ate$e attin?"..
"ALLAHIM dünyadayken senin emirLerini hic dinLememi$tim.. hic oLmazsa burda bir emrini tutayim dedim"..
"Ya sen KuLum, sen niye öyLe geri baka baka yürüdün yava$ yava$?"
"ALLAHIM, Sen beni ate$ten cikardiktan sonra beni tekrar ate$e koyacagini senden ummami$tim"..
MerhametLiLerin merhametLisi ALLAH: "bu iki kuLumu aLin cennetime koyun dedi!"
ALLAH Azze ve ceLLe ferman etti MeLekLerine: "Gidin Bakin cehenneme, KaLbinde bir dirhem iman buLunanLari cikarin ate$ten götürün Cennetime koyun!"
Götürdü meLekLer.. Tekrar ferman etti ALLAH: "Eyy MeLekLerim,
Tekrar Gidin bakin.. KaLbinde yarim dirhem iman buLunanLarida aLin cikarin götürün cennetime koyun!"
Sonra ALLAH cc yine ferman etti: "Dünyada ya$arken bir kere iman iLe KeLime-i sehadet getirmi$ oLanLar var ise, OnLarida cikarip götürün, cennetime koyun!"
Bu cennete konuLanLardan birtanesi $a$irdi..
"Rabbim Ben cennete girecek ne ameLi i$Ledimki beni Cennetine koyuyorsun?" diye $a$irip soruyor.
Getirin ameLini diyor ALLAH Azze ve CeLLe:
"KELIME-i $EHADET" ..
Terazinin bir kefesine keLime-i sehadet koyuLuyor.. bir kefesinede o kuLun bütün günahLari
Ve keLime-i sehadet agir basiyor! "ALLAHIM iman etmi$im sana ALLAHIM güzeL ALLAHIM"..
"Sen böyLe merhametLiyken ben sana kar$i nasiL GünahLar i$Ledim..
NasiL EdepsizLik ettim böyLe ALLAHIM.. Rabbim..
Benim gibi bir edepsize ..
Cehennemde seninya.. oraya biLe koysan sen koyarsinya..
Rabbim.. MerhametLi Rabbim Dayanamayiz ama. biLirsin kuLLarin acizdir,
ALLAHIM biz yüzümüzü dünyaya cevirdik, hep dünya dedik.. Ne oLur ALLAHIM bizi Kendini cevir..
Bizim yüzümüzü kendine cevir.. Bizi Kendine Döndür ALLAHIM.. Bizi Birakma..
Döndür Yarab, Döndür Bizi.. Yönümüzü Sana döndür..
ResuLuLLah a$ki icin.. Yönümüzü Sana döndür..
Bizi bize birakma eyy yüce Kudret.. Döndür Bizi.. Habibin a$kina
Sen Onu Cok Seversin, ResuLun a$kina döndür bizi.. Muhammed s.a.v. a$kinaaaaa !
Bize hayat veren Yarab, sana kuLLuk yapamadik..
Nefise oLmu$uz U$ak, hemen söküp atamadik !
Biz KaranLikLarda KaLdik ALLAHIM Döndür bizi..
YaLvariyoruz ALLAHIM Sana.. Tövbe Yarabbi .. Birdaha yapmamaya Söz.
Senin emrince ya$amaya söz.. Habibin a$kina AFFET TÖVE..
Bin kere bin Tövbe iLe geLdik ALLAHIM.. Döndür bizi..
Nefes aLip Verdirirsin, hayaLLere daLdirirsin..
Bir gün geLir öLdürürsün, Kiyameti biLdirirsin..
SucLarim Yetmiyormu$ gibi Suc üstüne Suc i$Ledim!"

Yüzbin kere tövbeni bozmu$ oLsanda yine geL.. !
Onun kapisi ümitsizLik kapisi degiL.. geL..

Sen Bir adim Atarsan, ALLAHÜ teaLa on adim atar, seni sarar.. O bagi$Layandir

Labels: , , , , , ,Bir Yorumu Esirgemeyin:

Recent Trailer Videos

Powered by Blogger.